วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ขาย Item Code Game POINTBLANK Garena


ถ้าหากท่านเติมเงินผิดระบบส่งโค๊ดอัตโนมัติ
จะไม่ส่งโค๊ดไปใน E-Mail ให้ท่าน

Shotgun Package GRS


รหัสโค๊ด 2PB111111

M1887 GRS 30วัน + Bone Knife GRs 30 วัน

          350 ทรูมันนี่

*มีสินค้า พร้อมจำหน่าย* 

       ชำระเงิน

Super Kriss Garene Set 

รหัสโค๊ด 2PB111112

Kriss s.v. GRS 30 วัน + Kriss s.v. GSL 15 วัน

     350 ทรูมันนี่

*มีสินค้า พร้อมจำหน่าย* 
     
       ชำระเงิน

หน้ากาก Garena


รหัสโค๊ด 2PB111113

Garena Red Mask 30 วัน + Mask GSL 15 วัน
      
      350 ทรูมันนี่

*มีสินค้า พร้อมจำหน่าย* 

              ชำระเงินรหัสโค๊ด 2PB111114

Garena Gold Mask 30 วัน + Mask GSL 15 วัน

      350 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย* 

        ชำระเงินรหัสโค๊ด 2PB111115

Garena White Mask 30 วัน + Mask GSL 15 วัน

      1350 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย* 

        ชำระเงิน

AUG A3 Garena set


รหัสโค๊ด 2PB111116

AUG A3 GSL 15 วัน + AUG A3 GRS 15 วัน

             350 ทรูมันนี่

  *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย* 

         ชำระเงิน

G-Series Famas Pack 


รหัสโค๊ด 2PB111117

Famas G2 Commando  GSL 15 วัน + Famas G2 GRS 15 วัน
        350 ทรูมันนี่

  *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย* 
  
         ชำระเงิน

Kriss GRS Pack 


รหัสโค๊ด 2PB111118

Kriss S.V. GRS 15 วัน + Garena Gold Mask 15 วัน

       390 ทรูมันนี่

  *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย* 

         ชำระเงิน

Mask Garena Super Pack


รหัสโค๊ด 2PB111119


Garena Gold Mask 30 วัน + Garena Red Mask 30 วัน+Garena White Mask 30 วัน

      300 ทรูมันนี่

  *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย* 


Kriss S.V. GRS

รหัสโค๊ด 2PB111120

Kriss S.V. GRS 30 วัน 

       300 ทรูมันนี่

  *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย* 

         ชำระเงิน

AUG A3 GRS


รหัสโค๊ด 2PB111121

AUG A3 GRS 30วัน

      300 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย* 

                            ชำระเงิน

Super Cheytac Garena Set

รหัสโค๊ด 2PB111122


Cheytac M200 GRS 30วัน + Cheytac M200 GSL 30วัน

      350 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย* 


M1187 SL

รหัสโค๊ด 2PB111123

 M1187 SL (ถาวร)

      390 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


กระเป๋าเงิน 100.000 Point 

รหัสโค๊ด 2PB111124

โค๊ดรับเงิน1แสน

      250 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


Barrett M82A1

ชุดรวม Cheytac M200 

รหัสโค๊ด 2PB111127

Cheytac M200 (ถาวร)
Cross Sword Beret : 30 วัน 

Super Head Gear : 30 วัน  

      500 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


ชุดรวม AUG A3 Blue

รหัสโค๊ด 2PB111128

AUG A3 Blue : 30 วัน
Mega HP 10% : 30 วัน
Bullet Proof Vest 10% : 30 วัน

      500 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


Super AUG Garena Set

รหัสโค๊ด 2PB111129

AUG A3 GRS : 30 วัน  +  AUG A3 GSL : 30 วัน

      350 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


Super GSL Garena 

รหัสโค๊ด 2PB111130

AUG A3 GSL : 30 วัน
P90 GSL    : 30 วัน
Kriss S.V GSL    : 30 วัน
Cheytac M200 GSL : 30 วัน
FAMAS G2 C. GSL  : 30 วัน

      750 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


AUG A3 GSL

รหัสโค๊ด 2PB111131

AUG A3 GSL : 15 วัน

       200 ทรูมันนี่

  *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


Kriss

รหัสโค๊ด 2PB111132

Kriss  (ถาวร)

      450 ทรูมันนี่

  *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


L115A1

รหัสโค๊ด 2PB111133

L115A1  (ถาวร)

     450 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


Aug A3

รหัสโค๊ด 2PB111134

Aug A3 (ถาวร) 

    450 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


DSR-1

รหัสโค๊ด 2PB111135

DSR-1  (ถาวร)

    450 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


PBTN Mask

รหัสโค๊ด 2PB111136

PBTN Mask : 30 วัน

      200 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


Jack Hammer

รหัสโค๊ด 2PB111137

Jack Hammer  (ถาวร)

      500 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


IMI UZI 

รหัสโค๊ด 2PB111138

IMI UZI  (ถาวร)

      300 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


AUG A3 THAI

รหัสโค๊ด 2PB111139

AUG ทีมชาติไทย : 30 วัน

      600 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


Kriss THAI

รหัสโค๊ด 2PB111140

KRISS ทีีมชาติไทย : 30 วัน

      600 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


AK47 Full Custom

รหัสโค๊ด 2PB111141

AK47 Full Custom (ถาวร)
Cross Sword Beret : 30 วัน 
10,000 Points (Free)

      600 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


Aug A3 E-Sport

รหัสโค๊ด 2PB111142

Aug A3 E-Sport : 30 วัน 

      600 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


Kriss E-Sport

รหัสโค๊ด 2PB111143

Kriss E-Sport : 30 วัน

      600 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


L115A1 E-Sport

รหัสโค๊ด 2PB111144

      600 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*

        ชำระเงิน   


รหัสโค๊ด 2PB111145

M1887 D: 30 วัน
Quick Change Magazine: 30 วัน
Ammo up: 30 วัน

      450 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*

              ชำระเงิน

L115A1 Black

รหัสโค๊ด 2PB111146

L115A1 Black : 30 วัน

      350 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


Kriss Black

รหัสโค๊ด 2PB111147

Kriss Black : 30 วัน

      350 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


AUG A3 Black

รหัสโค๊ด 2PB111148

AUG A3 Black : 30 วัน

      350 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*


FAMAS G2 M203 Set

รหัสโค๊ด 2PB111149

FAMAS G2 M203 : 30วัน
Pierro Mask   : 30วัน
Ammo up       : 30วัน
Point 130%    : 30วัน

      350 ทรูมันนี่

 *มีสินค้า พร้อมจำหน่าย*